Wettelijke- en fabrieksgarantie

U ontvangt op al uw aankopen de wettelijke garantie. Dat wil zeggen dat een product moet voldoen aan wat u als consument redelijkerwijs van het product mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een extra door gamingdesks.nl aangeboden garantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Wanneer vervalt mijn garantie?

Indien problemen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik en/of installatie, of wanneer het probleem door van buiten komende oorzaken is ontstaan, is de garantie niet meer van toepassing.